AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO OPS 2015

avkuvaops

Audiovisuaalisen viestinnän koulutus Stadin ammattiopistossa antaa opiskelijoille perusvalmiudet toimia audiovisuaalisen alan eri osa-alueilla. AV-viestinnän perustutkinnossa on seitsemän eri suuntautumisvaihtoehtoa: AV-tuotanto, digitaalinen viestintä, liikkuva kuva, peliala, tehostetuotanto, valokuvaus ja ääni.

Jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa opinnot alkavat laaja-alaisilla perusteilla AV-viestinnän alan eri tehtäviin. Tämän jälkeen opinnoissa painottuvat oman suuntautumisen mukaiset opinnot. Stadin ammattiopiston AV-viestinnän koulutus mahdollistaa ja tukee vuorovaikutusta ja verkostoitumista eri suuntautumisvaihtoehtojen kesken, mikä laajentaa ymmärrystä audiovisuaalisen viestinnän ammattialasta. Opinnoissa kehittyvä oman erityisalan hallinta sekä vuorovaikutus ja yhteistyö muiden alan osaajien kanssa ovat keskeistä osaamista.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Alakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on koulutusalakohtainen ja kuvaa tutkinnon osien näyttöjen toteutuksen periaatteet.

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu