3.2 AV-tuotannon peruspolun tutkinnonosat

AV-tuotannon suuntautumisvaihtoehdossa painotetaan tuotannollista osaamista. Suuntautumisvaihtoehdossa opitaan hallitsemaan laajasti tuotannon eri vaiheita AV-viestinnän alalla, esimerkiksi peli-, elokuva- ja festivaalituotannoissa.

Opiskelija valitsee AV-tuotannon suuntautumisvaihtoehdon jo hakuvaiheessa koulutukseen tullessaan.  Suuntautumisvaihtoehto on ylioppilaspohjainen. Aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

AV-TUOTANNON YO-OPISKELIJAT

Ajoituskaavio 

AV-tuotannon ajoituskaavio

Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp

Netti-tv:n toteuttaminen 15 osp

Tapahtumateknisen tuotannon toteuttaminen 30 osp

Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30
/muu ammatillinen tutkinnon osa työssäoppimisen sisällön mukaan 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 3 osp:

Matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen: Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Työelämätaidot 1osp ja Yrittäjyys 1 osp