3.9.1 Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyyspolku kartuttaa kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista. Opintoihin voi liittyä kansainvälistä toimintaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Kansainvälisyyspolku tukee opiskelijan valmiuksia toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Kansainvälisyyspolku muodostuu yksilöllisesti jokaisella opiskelijalla. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa laajempia kieli- ja kulttuuriopintoja, kv-vaihtoon valmentavia opintoja, eripituisia opiskelujaksoja ulkomailla tai kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta kotimaassa.

Stadin ammattiopistolla on partnerioppilaitoksia ympäri maailmaa. Ulkomaanjaksoille haetaan aina erikseen ja opiskelijavalinta tehdään ennakkoon ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.