Tutkinnon osan arviointi

AUDIOVISUAALISEN TUOTANNON TOTEUTTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

”AUTO”-näyttö on näyttöportfolio:

Tutkinnon osan näytössä eli digitaalisessa portfoliossa esittelet töitäsi ja oppimisprosessiasi työnäytteiden ja pohdiskelevan tekstin kautta.

Valokuvaus ja graafisen julkaisun toteuttaminen:

 • Opiskelijan tulee osoittaa osaavansa käyttää järjestelmäkameran ja kuvankäsittelyohjelman perusominaisuuksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisestiValitse 4-6 harjoitustyötä portfolioosi seuraavasti:
 • Vähintään yksi “julistetyö”, joka sisältää kuvan lisäksi useita erityyppisiä tekstialueita ja logoja (esim. taidenäyttelyjuliste tai elokuvajuliste)
 •  Vähintään yksi työ, joka on pidemmän tekstin taitto (esim. lehtiartikkelin taitto).
 •  Loput 2-4 työtä voit valita itse.

Animaatiotuotannon toteuttaminen:

 • Valitse 2-5 animaationäytettä portfolioosi seuraavasti:
 • Vähintään yksi stopmotion-tekniikalla toteutettu animaatio.
 •  Vähintään yksi 2D-animaatio, esim. AfterEffects-ohjelmalla toteutettu animaatiotyö.
 • Portfolioon valituissa animaatiotöissä tulee olla äänimaailmat, jotka ovat vuorovaikutteisia kuvan kanssa ja sisältävät useita elementtejä. Äänimaailman rakentamisessa tulee olla käytetty ammattimaisia työvälineitä, esim. opetuksessa käytettyä Pro Tools –ohjelmistoa.
 •  Vähintään yhden työnäytteen tulee osoittaa kuvan ja äänen työnkulun ammattikäytäntöjen osaamista (mm. PIP, alku- ja loppuhäntien täsmällisyys, 25 fps, EBU R128 -äänekkyysmittaus)
 • Valitse 2-3 väriopin taitojasi esittelevä kuvataiteen työtä portfolioosi.

Elokuva- ja äänituotannon toteuttaminen:

 • Opiskelijan tulee valaista, kuvata, äänittää ja editoida ammattimaisesti toteutettu ja dokumentoitu elokuvakerronnallinen kokonaisuus tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä kyetä perustelemaan tehtyjä ratkaisuja kerronnan teorioita hyödyntäen
 • Opiskelijan tulee osoittaa osaavansa äänittää ja editoida ammattimaisesti toteutettu ja dokumentoitu äänikerronnallinen kokonaisuus tekemänsä suunnitelman mukaisesti, sekä osata versioida se eri käyttötarkoituksiin
 • Opiskelijan tulee osoittaa osaavansa rakentaa ns. kolmen pisteen valaisu

Verkkojulkaisu:n ja näyttöportfolio:n toteuttaminen:

 • Opiskelijan tulee osata toteuttaa julkaisualusta näyttöportfolioon.
 • Näyttöportfolion rakentamisessa opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan näyttöportfolioon, joka toimii tutkinnon osan näyttönä.

Tapahtumatuotannon toteuttaminen:

 • Näyttöportfolion rakentamisessa opiskelija dokumentoi tapahtumatuotannon ja -tekniikan oppimistaan ja osaamistaan näyttöportfolioon, joka toimii tutkinnon osan näyttönä.
 • Opiskelija voi myös osoittaa osaamisensa dokumentaatiolla ammattimaisesta tapahtumateknisestä tuotannosta.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttöportfolion avulla.
Muuta tietoa