Tutkinnon osan arviointi

ANIMAATIO- JA TEHOSTETUOTANNON TOTEUTTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osa voidaan suorittaa osana työssäoppimista. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös näyttönä, jossa yhteisesti sovittavalla tavalla opiskelija osoittaa osaamisensa toteuttamalla itsenäisesti vaatimuksiltaan tutkinnon osaa vastaavan projektin.
Muuta tietoa