Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN 

ANIMAATIOTUOTANNON TOTEUTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Animaatiotekniikoiden soveltaminen elokuvatuotannossa Opiskelija toteuttaa osana pienryhmää audiovisuaalisen tuotoksen, jossa hyödyntää soveltaen erilaisia animaatiotekniikoita.

Opiskelija suunnittelee työnsä ohjatusti alalla vallitsevien käytäntöjen mukaan ja toteuttaa osuutensa osana työryhmää.

Opiskelija valitsee projektiin soveltuvat animaatiotekniikat ja soveltaa niitä osana elokuvatuotantoprosessia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan projektin eri nivelvaiheissa menetelminä opiskelijan itsearviointi, ryhmäarviointi, vertaisarviointi sekä opettajan että mahdollisen asiakkaan tai työelämän edustajan antama palaute. Ohjaus tapahtuu tutkivan oppimisen menetelmiä soveltaen siten, että opiskelija dokumentoi samalla prosessiaan kehitysportfoliossa reflektoitavaksi.
Muuta tietoa

TEHOSTETUOTANNON TOTEUTTAMINEN 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tehostetuotannon tekniikoiden soveltaminen elokuvatuotannossa Opiskelija toteuttaa osana pienryhmää audiovisuaalisen tuotoksen, jossa hyödyntää soveltaen erilaisia tehostetuotantotekniikoita.

Opiskelija suunnittelee työnsä ohjatusti alalla vallitsevien käytäntöjen mukaan ja toteuttaa osuutensa osana työryhmää.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan projektin eri nivelvaiheissa menetelminä opiskelijan itsearviointi, ryhmäarviointi, vertaisarviointi sekä opettajan että mahdollisen asiakkaan tai työelämän edustajan antama palaute. Ohjaus tapahtuu tutkivan oppimisen menetelmiä soveltaen siten, että opiskelija dokumentoi samalla prosessiaan kehitysportfoliossa reflektoitavaksi.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi