Tutkinnon osan arviointi

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Näytön kuvaus: Opiskelija toimii edupelituotannossa tiimin jäsenenä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa rooliinsa mukaisen kokonaisuuden peligrafiikan, pelisuunnittelun tai ohjelmoinnin alueella.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on osallistunut ammattimaiseen tiimityönä toteutettuun edupelituotantoon. Opiskelija on toiminut tuotannossa graafikkona, ohjelmoijana, käsikirjoittajana tai pelisuunnittelijana.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.