4.2.20 Valokuvauksen ammattiprojektien toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan toimimaan valokuvauksen ammattiprojekteissa suunnittelun, toteutuksen ja jälkituotannon kautta.
Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • käyttää ja ylläpitää tarvittavia laitteita
  • digitoida ja käsitellä kuvatiedostoja käyttötarkoituksiin
  • tehdä kuvatiedostoihin jatkotuotannon vaatimat muutokset
  • hyödyntää värinhallintaa digitaalisessa työnkulussa
  • toimia eettisesti käsitellessään kuvia eri viestintävälineisiin
  • toimia yrittäjälähtöisesti.
Kirijakso Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen (AUTO) -kokonaisuus täytyy olla suoritettuna.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ensimmäisen vuoden 3. ja 4. jakso

Valokuvauksen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan projektien mukaan määriteltävissä paikoissa oppilaitoksessa, kentällä sekä asiakkaan tiloissa. Projekteissa toimitaan työryhmissä sekä tehdään itsenäistä työtä projektien luonteen vaatimalla tavalla.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan tai osittain vastaavassa projektissa oppilaitoksessa tai työharjoittelupaikassa.  Työelämässä toimiminen määritellään työehtosopimuksen määritteleminä tunteina. Yksi osaamispiste vastaa 28 työtuntia.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Projektit mahdollistavat yhteistyön sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppanit voivat vaihtua tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Yrittäjyys on mukana ammattiprojekteissa sekä yrittäjämäisen työtavan että yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi