Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KENTTÄTYÖPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnittelu ja tiedon hankinta Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja ennakkotiedon hankintaan ennen kuvausten toteutusta.
Kalustovalinnat ja tekniset ratkaisut Kalustovalinnat ja tekniset ratkaisut tehdään alustavien kuvausharjoitusten ja projektisuunnitelman avulla.
Kuvakerronta dokumentaarisessa kuvauksessa Kuvakerronnasta ja kuvien sisällöstä keskustellaan koko projektin ajan. Erityisesti kuvakerrontaan kiinnitetään huomiota kuvien editointivaiheessa.
Työskentely kentällä Opiskelija työskentelee kenttäolosuhteissa projektisuunnitelman mukaisesti ja soveltaa kuvaustapaansa muuttuvien olosuhteiden mukaan.
Kuvamateriaalin käsittely ja jälkityöt Kuvamateriaali valitaan ja käsitellään julkaisukuntoon kuvausten jälkeen. Jälkityöt tapahtuvat pääosin oppilaitoksessa.
Työn julkaisu Työ julkaistaan projektissa määritellyllä tavalla esim. näyttelynä, verkkosivuna, lehtenä tai multimediana.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työskentelyä arvioidaan jatkuvan palautteen kautta. Projektin lopulla pidetään palautekeskustelu projektissa työskentelystä ja julkaistuista kuvamateriaalista
Muuta tietoa  Projekti toteutetaan kouluympäristön ulkopuolella, mahdollisuuksien mukaan kv-projektina.

ASIAKASPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnittelu ja tiedon hankinta Opiskelija osallistuu projektin suunnitteluun ja ennakkotiedon hankintaan ennen kuvausten toteutusta.
Kalustovalinnat ja tekniset ratkaisut Kalustovalinnat ja tekniset ratkaisut tehdään työn edellyttämällä tavalla.
Työn toteuttaminen Työ toteutetaan asiakkaan toimeksiannon mukaan. Projektissa toimitaan mahdollisimman ammattimaisesti ja asiakaslähtöisesti. Varsinaisten työtehtävien lisäksi huomioita kiinnitetään aikataulutukseen, vastuukysymyksiin, tekijänoikeuksiin ja kuvaussopimusten laatimiseen.
Kuvamateriaalin käsittely ja jälkityöt/td> Kuvamateriaali valitaan ja käsitellään julkaisukuntoon toimeksiannon mukaisesti. Jälkityöt tapahtuvat pääosin oppilaitoksessa.
Työn julkaisu Työ toimitetaan asiakkaalle yhteisesti heidän kanssaan sovitulla tavalla. Materiaali julkaistaan projektissa määritellyllä tavalla esim. näyttelynä, verkkosivuilla, lehtenä tai multimediana.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työskentelyä arvioidaan jatkuvan palautteen kautta. Projektin lopulla pidetään palautekeskustelu projektissa työskentelystä ja julkaistuista kuvamateriaalista. Olennainen osa asiakasprojektia on myös asiakkaalta saatu palaute.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi