Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELOKUVAÄÄNEN JÄLKITÖIDEN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii elokuvan ammattimaisen äänituotannon työprosessin, työtehtävät ja työympäristön.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja kuten esimerkiksi ei-lineaarinen työprosessi tuotantoverkkoympäristössä.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan opiskelijatyöryhmässä työskennellen elokuvan ääniraidan julkaistavaksi elokuvateatteriin. Työkennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, ilmaisullisia tavoitteita, äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan elokuvan monikanavaisen ääniraidaan.

Näitä elokuvatuotannossa opittuja taitoja opiskelija oppii hyödyntämään myös muussa audiovisuaalisen alan äänityöskentelyssä, kuten esimerkiksi peli- ja animaatiotuotannoissa.

Äänileikkauksen perusteet Opiskelija oppii elokuvan ammattimaisen ääniraidan teknisen, taiteellisen sekä tuotannollisen tekoprosessin työtehtävät ja työympäristön sekä turvallisen ja ammattimaisen työtavan.
Lyhytelokuvan jälkityöt Opiskelija oppii ja toteuttaa pienryhmässä, omassa roolissaan elokuvaääni-studioympäristössä työskennellen elokuvan ammattimaista jälkityöprosessia. Hän oppii hyödyntämään ilmaisullisia keinoja työskentelyssään.
Lyhytelokuvan äänileikkaus Opiskelija oppii ja toteuttaa pienryhmässä, omassa roolissaan elokuvaääni-studioympäristössä työskennellen elokuvan äänileikkausta äänityöasemalla. Hän oppii hyödyntämään ilmaisullisia keinoja työskentelyssään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa Kukin luokka työskentelee omassa ammattiroolissaan tuotannon aikana.

ELOKUVAÄÄNEN VIIMEISTELYN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii elokuvan ammattimaisen äänituotannon työprosessin, työtehtävät ja työympäristön.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja kuten esimerkiksi ei-lineaarinen työprosessi tuotantoverkkoympäristössä.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan opiskelijatyöryhmässä työskennellen elokuvan ääniraidan tehostetuotantoa ja miksaa omassa roolissaan, osana työryhmää elokuvan monikanavaisen ääniraidan julkaistavaksi elokuvateatteriin.

Työkennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, ilmaisullisia tavoitteita, äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, sekä miksaamaan elokuvan monikanavaisen ääniraidan.

Näitä elokuvatuotannossa opittuja taitoja opiskelija oppii hyödyntämään myös muussa audiovisuaalisen alan äänityöskentelyssä, kuten esimerkiksi peli- ja animaatiotuotannoissa.

Äänitehostetyöskentely Opiskelija oppii laatimaan, tuottamaan, tallentamaan, ja muokkaamaan ammattimaisia äänitehosteita studioympäristössä ja lokaatiossa. Hän oppii myös äänitehostetyöskentelyn ilmaisulliset mahdollisuudet.
Lyhytelokuvan miksaus Opiskelija oppii elokuvan monikanavaisen äänimiksauksen ilmaisulliset mahdollisuudet, työympäristön, työtehtävät, työprosessin ja alan työympäristö- ja julkaisustandardit. Hän toteuttaa työryhmässä työskennellen elokuvan loppumiksauksen.
Lyhytelokuvan ääniraidan julkaisu ja formaatit Opiskelija oppii elokuvan ääniraidan eri julkaisuformaattien ja jakelukanavien vaatimuksista, työvaiheista, -välineistä ja työtehtävistä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa toteutetaan lyhytelokuvan–elokuvaprojektin äänen jälkityön tehostetuotanto ja elokuvan loppumiksaus yhteistyössä oppilaitoksen muiden luokkien kanssa. Kukin luokka työskentelee omassa ammattiroolissaan tuotannon aikana.

Tutkinnon osan arviointi