4.2.18 Valaisutuotannon toteuttaminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan esitysteknisen valaisutuotannon tehtävissä
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • noudattaa aikatauluja ja työohjeita
 • työskennellä osana työryhmää
 • noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • käyttää värioppia hyväkseen valaisutuotannoissa
 • lukea ja tehdä valaisukarttoja
 • laskea valokattauksen tarpeet sähkölle ja ripustuksille
 • rakentaa ja kytkeä tilanteeseen soveltuvan valojärjestelmän eri käyttöympäristöihin
 • käyttää valaisujärjestelmien eri osia
 • hyödyntää työskentelyssään valon ja tilan dramaturgiaa
 • tehdä tilaisuuden luonteelle sopivan valaisun
 • rakentaa ja purkaa valolaitteiston kustannustehokkaasti
 • tehdä valolaitteistolle perushuollot
 • ottaa huomioon erilaiset turvallisuusnäkökohdat
 • hakea mahdollisiin ongelmiin ratkaisuja
 • huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla ei tarvitse olla ennakkotietoja.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työelämän tehtävissä
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
äidinkieli 1, matematiikka 1
Muuta tietoa
Tutkinnon osa suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa, esim. Kulttuuriareena Gloriassa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet; tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla

Tutkinnon osan arviointi