Tutkinnon osan arviointi

VALAISUTUOTANNON TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan työpaikalla työnantajan ja työssäoppimisen ohjaajan hyväksymällä näyttötehtävällä. Näyttötehtävät vaihtelevat työpaikkojen suuntautumisen mukaan.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan toimittamien työnäytteiden ja prosessikuvausten yms. dokumentaation perusteella.
Muuta tietoa