Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

FIKTION KUVAUSTEN VALMISTELU JA KUVAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija oppii toimimaan työryhmän jäsenenä omassa tehtävässään itsenäisenä elokuvailmaisua tukevana ja dramaturgiseen ajatteluun kykenevänä toimijana.

Oppimisympäristöna koulu, pääkaupunkiseutu ja kuvausmatka pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Kaikkien tuotannon työvaiheiden itsenäinen hallinta: Opiskelija kertaa ja syventää aikaisemmin
opittuja taitoja: käsikirjoittamista, kuvaamista, valaisua, leikkaamista, äänitystä, värimäärittelyä, esityskopiontekoa fiktiotuotannossa.
Lyhytelokuvan jälkityöt Opiskelija oppii ja toteuttaa pienryhmässä, omassa roolissaan elokuvaääni-studioympäristössä työskennellen elokuvan ammattimaista jälkityöprosessia. Hän oppii hyödyntämään ilmaisullisia keinoja työskentelyssään.
Esituotannon työvaiheet Käsikirjoitusten ideointi ja toteutus ryhmässä tai yksin. Käsikirjoitusprosessin ryhmäkeskustelut. Tavoite on dramaturgisen ajattelun kehittyminen ja opiskelijoiden kommunikaatiotaitojensuullisen ilmaisutaidon kehittyminen.

Tuotannonvalmisteluun kuuluvat: Käsikirjoituksen purku, casting, kuvauspaikkojen hankinta, käsikirjoituksen jakaminen pääkaupunkiseudulla tehtäviin kohtauksiin ja kuvausmatkalla tehtäviin kohtauksiin, aikataulutus, kuvasuunnitemien teko, matkajärjestelyt, työryhmien jako, koekuvaukset, kalustotestaukset, kuvauskaluston pakkaus.

Kuvauksen työvaiheet pääkaupunkiseudulla.

Kuvauksen työvaiheet kuvausmatkalla.

Kuvausten työvaiheet Opiskelija toteuttaa seuraavat työvaiheet työryhmässä tai yksilötyönä:
Materiaalin synkkaus ja backuppien teko
Leikkaus
Värimäärittely
Äänityöt
Jälkituotannon työvaiheet Esityskopion teko
Arkistointi

Opiskelija toimii pääsääntöisesti 10-12 hengen ryhmissä. Oppivat toimimaan itsenäisesti työtilanteissa.
Opiskelija oppii versioimaan valmiin tuotteen eri julkaisualustojen vaatimusten mukaiseksi.
Opiskelija kehittää esteettistä kuin sisällöllistäkin osaamistaan kaikissa työvaiheissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan käytännön työtilanteissa.

Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa

KUVAN LEIKKAUS, VÄRIMÄÄRITTELY JA MASTEROINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan leikkaajan ammatissa käytännön työtilanteissa.

Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista käytännön työskentelyn pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa Projekti huipentuu ensi-iltaan, jossa elokuva esitetään suurella kankaalla. Tällöin pienimmätkin virheet esim. kuvauksessa, leikkauksessa ja värimäärittelyssä näkyvät. Projekti pyrkii simuloimaan kaikilta osin oikeaa työelämän fiktioelokuvan tekoprosessia.

AMMATTIKAMERA- / AMMATTITEKNIIKKAHARJOITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opetuksessa simuloidaan kuvauskeikkaa uusinta tekniikkaa olevalla ammattikameralla. Hyödynnetään mahdollisesti myös vierailevia opettajia.
Kaikkien tuotannon työvaiheiden hallinta omassa roolissa työryhmässä:

Esituotannon työvaiheet

Kuvausten työvaiheet

Koulun elokuvastudio ja pääkaupunkiseutu

Tavoite on valmistaa oppilaita työelämää ja työssäoppimista varten, jossa he joutuvat käyttämään uusinta tekniikkaa.

Opiskelija tutustuu ammattikameran manuaaliin ja opettelee sen käytön

Opiskelija valitsee ja pakkaa tuotantoon sopivan kaluston kuvausmatkalle.

Opiskelija toimii osana liikkuvan kuvan työryhmää omassa roolissaan kuvauksissa.

Jälkituotannon työvaiheet Jälkituotannon työvaiheet voivat vaihdella vuosittain. Ei tehdä aina valmista julkaisua.
Verkostoituminen alalle Vierailut ja yhteistyökumppanit edesauttavat verkotoitumista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan AV-viestinnän alan vuorovaikutus- ja työtilanteissa.

Jatkuvan opettajan antaman palautteen ohella oppimisen arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja ryhmäarviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista työtehtävien toiminnan ja käytännön vuorovaikutustilanteiden pohjalta. Opiskelijan itse- ja ryhmäarvioinnit otetaan arvioinnissa huomioon.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi