Tutkinnon osan arviointi

 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN –KOKONAISUUDEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Paikallisesti tarjottava tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.Näytön kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointiviestintään liittyvän julkaisun.

Näytön kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointiviestintään liittyvän julkaisun.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut digitaalisen markkinointiviestinnän kokonaisuuden. Opiskelija on osannut hyödyntää viestinnän ja mainonnan perusteita työssään. Opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut sisältöä tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Opiskelija on hyödyntänyt sosiaalisen median keinoja ja käyttänyt julkaisujärjestelmää työnkulussa.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.