Huippuosaajana toimimisen arviointi

 Huippuosaajana toimiminen – arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.
Näytön kuvaus: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa markkinointiviestintään liittyvän julkaisun.

Opiskelija osallistuu projektiin ennalta määriteltyjen työtehtäviensä mukaan ja reflektoi prosessinsa annettujen ohjeiden mukaan.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan toimittamien työnäytteiden ja prosessikuvausten yms. dokumentaation perusteella.
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70% näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.