4.2.7 Huippuosaajana toimiminen (ääni) 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen äänityöprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Hän oppii ammattimaisen äänituotannon työprosessin, työtehtävät ja työympäristön.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja työtapoja, kuten ei-lineaarista työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Hän oppi tuottamaan ja hyödyntämään monipuolisesti erilaisia äänituotannon materiaaleja.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan äänityöskentelyn oppimisprojektin tai -projekteja.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, äänituotannon ilmaisullisia mahdollisuuksia, laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisen ääniraidan.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.
Kirijakso

Tutkinnon osan sijoittuminen

3. vuonna

Äänen ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen äänistudioissa sekä työskentelynä lokaatioissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään lähiopetusta sekä työskentelyä pienryhmissä opettajan ohjauksessa. Työskentelyssä käytetään ammattialan äänistudioympäristöjä laitteineen.  Tietokoneohjelmistoja käytetään ääniraidan koostoon ja äänityöskentelyyn. Tutkinnon osassa opitaan myös ammattimainen työskentely äänen tuotantoverkkoteknologian parissa.

Harjoitusprojektit toteutetaan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tutkinnon osan aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Voidaan suorittaa työelämässä tai esittämällä osaamisportfolio
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
Äidinkieli
Englanti
Tieto- ja viestintätekniikkaYrittäjyys
Ympäristöosaaminen
Taide- ja kulttuuri
Yhteiskuntataidot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Yhteistyökykyisesti ryhmässä työskenteleminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
 Opiskelija toimii itsenäisesti ja yrittäjämäisesti

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi