Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ KOKONAISUUTENA TAI VAIHTOEHTOISESTI PROJEKTIN/PROJEKTIEN LAAJUUDEN MUKAAN SE JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

OPPIJALÄHTÖINEN AMMATTIPROJEKTI TAI PROJEKTIT 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuvan ammattiprojekti 1-2 Tutkinnon osassa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omassa roolissaan työryhmässä työskennellen audiovisuaalisen alan liikkuvankuvan oppimisprojektin tai projekteja.
Elokuva- ja videotuotannon tuotantokaaren työvaiheiden hallinta. Hän oppii kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan ammattimaisen audiovisuaalisen alan työprosessin, laatimaan työtehtävät ja valitsemaan soveltuvan työympäristön ja valitsemaan projektiin soveltuvan ilmaisun/työtavan sekä välineistön.
Teknisten, tuotannollisten ja ilmaisullisten osa-alueiden hallinta. Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan erilaisia moderneja ja kehittyviä työtapoja.

Hän oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan audiovisuaalisen tuotteen kuvaus- ja äänitysprosessin yhteistyössä muun tuotannon työryhmän kanssa.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen kuvauksen tuotantostandardeja, liikkuvankuvan ilmaisullisista mahdollisuuksista, laatimaan ja toteuttamaan. Hänen kuvaleikkaustaitonsa sekä ääniosaamisensa syvenee.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa ympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely tapahtuu itsenäisesti tai opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi