Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MUSIIKKIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii ammattimaisen äänituotannon työprosessia, työtehtäviä ja työympäristön teknologiaa osana musiikkituotannon ja kuunnelmatyön prosessia.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan modernia äänistudioteknologiaa ja työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Musiikkiteknologia Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan sekä itsenäisesti että työryhmässä työskennellen kuunnelmatuotannon, musiikiäänityksen ja musiikkiteknologian työtehtäviä.
Musiikin äänityksen perusteet Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, kartuttaa tietämystään äänituotannon ilmaisullisista mahdollisuuksista ja musiikin eri tyylilajeista.
Kuunnelma Hän oppii myös laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia kuunnelmaympäristössä, tuottamaan eri äänilajityyppejä, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan teknisesti ja ilmaisullisesti julkaisukelpoisen ääniraidan kuunnelman ja musiikkituotannon äänitehtävissä.

Projektityönä toteutetaan musiikkia kuunnelman, elokuvan tai peliäänen käyttöön. Loppuformaatti noudattaa broadcast-standardeja (R128) ja musiikkituotannon osalta alan ammattistandardeja.

Opiskelija oppii sekä itsenäistä- että työryhmätyöskentelyä, äänistudion käytön ammatilliset perusteet kuunnelman ja musiikkituotannon työprosesseissa.

Opiskelija oppii sekä itsenäistä- että työryhmätyöskentelyä, äänistudion käytön ammatilliset perusteet kuunnelman ja musiikkituotannon työprosesseissa. Opiskelija tutustuu myös eri äänilajityyppien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin kuunnelma- ja musiikkituotannossa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustöitä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa

ELOKUVAPROJEKTIN JÄLKITÖIDEN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii ammattimaisen äänituotannon työprosessia, työtehtäviä ja työympäristön teknologiaa osana audiovisuaalisen tuotteen tuotannon prosessia.

Hän oppii hyödyntämään ja soveltamaan lyhytelokuvan  lineaarista työprosessia tuotantoverkkoympäristössä.

Opiskelija toteuttaa omassa roolissaan, työryhmässä työskennellen, audiovisuaalisen alan äänityöskentelyn työtehtävää.

Työskennellessään opiskelija oppii tulkitsemaan ja toteuttamaan ammattimaisen äänityöympäristön tuotantostandardeja, kartuttaa tietämystään äänituotannon ilmaisullisista mahdollisuuksista. Hän oppii myös laatimaan ja toteuttamaan äänisuunnitelmia, tuottamaan äänitehosteita, äänileikkaamaan suunnitelman mukaan äänityöasemalla sekä miksaamaan teknisesti ja ilmaisullisesti julkaisukelpoisen ääniraidan.

Projektityönä toteutetaan elokuvan äänituotannon studio-osuus. Elokuvan ääniraita toteutetaan EBU:n R128 (tai kulloinkin voimassa olevan) standardin mukaisesti julkaisukelpoisena broad-cast-mediassa.

Televisiotuotannon äänileikkaus Opiskelija oppii työryhmätyöskentelyä, tuotantoäänen äänileikkauksen ammatilliset perusteet, työprosessin osana audiovisuaalisen tuotteen tuotannon prosessia sekä äänitehostetuotannon ammatilliset perusteet. Hän myös oppii äänileikkauksen ilmaisullisista mahdollisuuksista.
Televisiotuotannon äänimiksaus Opiskelija oppii työryhmätyöskentelyä, tuotantoäänen äänimiksauksen ammatilliset perusteet, sekä äänimiksauksen työprosessin, työtehtävät ja teknologiaa. Hän myös oppii äänimiksauksen ilmaisullisista mahdollisuuksista.
Elokuva –projektin formaatit ja julkaisu Opiskelija oppii työryhmätyöskentelystä, ääniraidan julkaisuvaiheen työtehtävistä, standardeista, työprosessista ja teknologiasta. Julkaistaan opintoprojektin ääniraita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija tekee monipuolisesti harjoitustyötä tuotantostandardit täyttävässä, ammattimaisessa äänistudioympäristössä. Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely äänistudiossa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa

ELOKUVAPROJEKTIN KUVAUSTEN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työskennellessään opiskelija oppii ammattimaisen elokuvan kenttä-äänen tuotantoprosessista, työtehtävistä, työtavoista ja teknologiasta.

Projektityönä toteutetaan äänituotannon kenttä-äänityksen osuus.

Opiskelija oppii lisäksi työryhmätyöskentelystä, ääniraidan materiaalihankintavaiheen työtehtävistä, standardeista, työprosessista, materiaalinhallinnasta ja teknologiasta.

Elokuvan kenttä-äänitys Opiskelija oppii elokuvan kenttä-äänityksen työprosessin, äänityksen ammattimaisen valmistelun muun työryhmän kanssa, käsikirjoituksen purun, äänityksen työtehtävät ja teknologian.
Elokuvan kenttä-äänityksen harjoittelu Opiskelija oppi työskentelemään kenttä-äänen työtehtävässä elokuvan kuvauksissa.
Elokuva –projektin kuvaukset Opiskelija työskentelee, opettajan opastuksessa, osana ammattimaista elokuvan kuvausryhmää omassa kenttä-äänen työtehtävässään. Hän oppii myös aktiivisen äänitarkkailun taitoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa ja työryhmiä työskentelyssä aktiivisesti. Työskentely koululla ja lokaatioissa tapahtuu opettajan ohjauksessa.

Vertaisoppiminen ja ohjattu palaute työskennellessä on myös tärkeää. Opettajan ohjaama aktiivisen kenttä-äänen äänitarkkailun taitojen kehittäminen on oppimisessa keskeisessä roolissa.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan. Olennainen osa palautetta ja oppimista on myös vertaisryhmässä käydyt keskustelut.  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan työprosessin aikana.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi