Tutkinnon osan arviointi

ARVIOINTI TUTKINNON OSASSA Studio- ja saliäänituotannon toteuttaminen

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa osaamisensa työtilanteissa ja -tehtävissä työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa.

Äänen työssäoppimisen näyttö sisältää jonkun työssäoppimisen aikana opitun äänituotannon laajahkon tehtävän jossa opiskelija osoittaa osaamistaan harjoittelupaikan äänityön tehtävissä.
Näyttö sovitaan työpaikkaohjaajan kanssa ja se suoritetaan työelämän tehtävissä mahdollisuuksien mukaan.

Näyttö arvioidaan kolmikantakeskustelussa ja näytön arvioinnissa käytetään työssäoppimisen näytön kriteerejä. Arviointi suoritetaan lähtötason ja tehtävän vaikeusasteen mukaisella asteikolla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Arviointi perustuu 70 % näyttöön ja 30% muuhun osaamiseen. Muulla osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa näyttöä, aktiivisuutta, työelämätaitoja sekä harjoitustöitä, jotka täydentävät näytön ammattitaitovaatimuksia.