Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
AV-alan tuotannot englanniksi
Englanninkielisessä työympäristössä toimiminen Opiskelija käyttää englannin kieltä työskennellessään alan työtehtävissä ja osaa hyödyntää työssään englanninkielisiä tietolähteitä.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija ymmärtää, suunnittelee ja käyttää markkinointiviestintää englannin kielellä ja syventää ymmärrystään kulttuurisista käytänteistä.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittää kielitaitoaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan osaamistaan ja kehittämään ja käyttämään vierasta kieltä ja kulttuurisia käytäntöjä myös vaativammissa AV-alan työtehtävissä ja arkielämän tilanteissa.

Opiskelija laatii vaadittuja englanninkielisiä dokumentteja ja keskustelee niistä.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa opiskelijalle jatkuvaa arviointipalautetta osaamisesta ja sen kehittymisestä. Osaamisen arviointi tapahtuu ops:n mukaisesti arviointilomakkeiden ja keskustelujen perusteella.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Vieraan A-kielen kielen valinnaiset opinnot suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.

Opinnot ovat osa ammattiaineita tai/ja ne voi suorittaa työssäoppimalla kansainvälisessä työympäristössä.

5.1.5 Tutkinnon osan arviointi