Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN,
PAKOLLINEN (1 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toiminta AV-viestinnän alalla:
Laitteen ja tiedon hallinta Opiskelija hallitsee tietokoneen käytön ja tiedon hallintaan liittyvät perusasiat. Opiskelija hallitsee AV-viestinnän tietotekniikkakäytänteet.
Internet ja sähköposti Opiskelijalla on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnässä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan ja turvallisen käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet.
Tekstin käsittely Opiskelija hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja.

Opetusmenetelmät:

Tiedon haku internetistä ja harjoitustehtävät.

Yksilö- ja pienryhmäohjaus

Toimintaympäristönä on tietokoneluokka.

Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja antaa tarvittavaa opetusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä ohjaten opiskelijaa suoriutumaan osaamistavoitteista.

Opettaja arvioi opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan osaamista yhdessä opiskelijan kanssa. Oppiminen arvioidaan kokeella tai tehtävien palautuksella.  Jatkuva palaute työskentelyn aikana.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tuotosten perusteella.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tuotosten perusteella.

Muuta tietoa Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Tieken @-kortin moduulit laitteen ja tiedon hallinta, internet ja sähköposti sekä tekstinkäsittely kokeella.
Tutkinnon osan arviointi, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Menu Title