5.3.1 Yhteiskuntataidot

YHTEISKUNTATAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Kansalaisena toimiminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Opiskelija perehtyy kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin poliittisessa päätöksen teossa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Opiskelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa mediassa ja perehtyy sosiaalisen median mahdollisuuksiin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ymmärtäminen

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Opiskelija tutkii vaikuttamiskeinoja esim. tehtyjä kansalaisaloitteita ja suunnittelee oman kansalaisaloitteen itselle tärkeästä asiasta.

Opiskelija tutustuu oppilaitoksen oppilaskunnan toimintaan.

Oman talouden suunnittelu ja hoitaminen sekä siihen liittyvien riskien ymmärtäminen
Opiskelija perehtyy oman talouden ja raha-asioiden hoitamisen periaatteisiin tekemällä itselleen taloussuunnitelman.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijan tutustumaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kansalaisena ja kuluttajana ja arvioi opiskelijan oppimistehtävät yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman taloussuunnitelman laatimisessa ja arvioi suunnitelman toimivuutta yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi, Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen