5.4.6 Tutkinnon osan arviointi

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen arviointi

Jokaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kulttuurien tuntemus
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen osaamistavoitteita.

Taide ja kulttuuri
Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikki ja minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia vastaavat tavoitteiltaan
Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamistavoitteita (3 osp).

Ympäristöosaaminen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) vastaa tavoitteiltaan Ympäristöosaaminen-osa-alueen osaamistavoitteita 1 osaamispisteen verran.

Muuta tietoa Taiteen ja kulttuurin osaamisen tunnistamiseen sopivat myös taiteen perusopetuksessa tehdyt opinnot. Niiden osp-laajuus määritellään opintotodistuksen perusteella