6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.

Yhteisöllistä toimintaa tukevat opinnot:

Stadin ammattiopistossa voi suorittaa nk. aktiivipolun opintoja. Lisätietoja opinto-ohjaajalta.

Ammatillista kehittymistä tukevat opinnot