8.2 AV-viestinnän alan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Audiovisuaalisen viestinnän alalla ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 32§)

Opiskelijan on kuitenkin hyvä tietää, että audiovisuaalisen viestinnän alalla ja alan koulutuksessa eri ammattialoilla tehtävät työt kuormittavat eri tavoin. Osa alan työtehtävistä edellyttää fyysistä suorituskykyä. Myös paineensietokyky on ominaisuus, jota alalla tarvitaan. Kuvan kanssa työskentelevillä olisi suotavaa olla hyvä värinäkö ja äänen puolella kuulon alenemat tai tinnitus voivat haitata alalle työllistymistä.