2.3 Yrittäjyysosaaminen

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yrittäjyysopintoja, mikä ohjaa opiskelijaa yrittäjämäiseen toimintatapaan. Yrittäjyys on ensisijaisesti yksilön ominaisuus ja asenne, joka ilmenee toiminnassa vastuullisuutena, omaaloitteisuutena, rohkeutena, kekseliäisyytenä ja luovuutena. Näiden ominaisuuksien kehittymistä tuetaan erilaisilla opetusmenetelmillä ja oppimisympäristöllä koko opintojen ajan.