4.1.10 Markkinointi ja asiakaspalvelu (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii markkinointia, sen suunnittelua ja asiakaspalvelun perusteita työelämässä. Opiskelija osaa hakea erilaisia markkinointikanavia internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • osallistua liikkeen markkinointiin
  • huomioida liikkeen tavoitteet tehdessään henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman
  • toimia myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti
  • käyttää eri medioiden markkinointikanavia
  • markkinoinnin kehittymisen ja liikkeen kokonaismarkkinoinnin
  • ylläpitää liikkeen imagoa käytöksellään ja pukeutumisellaan
  • toimia yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti
  • pitää myymäläympäristön esteettisesti sellaisena, jossa asiakkaat viihtyvät
  • hyödyntää myymäläympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia esteettisiä periaatteita.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jaksot 1–3

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoriaopetuksena ja työssäoppimassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista digitaalisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi