4.1.11 Osto- ja hankintatoiminta (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kustannusarvioiden tekemisen ja inventoinnin perusteita työelämässä sekä laajentaa autoteknistä sanastoaan. Opiskelija osaa hakea erilaisia markkinointikanavia internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • ajoneuvojen perustekniikan ja tekniset sanat ja lyhenteet
  • arvioida auton korjauskustannuksia
  • autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia auton varusteluun liittyen
  • auton käyttäjän ohjekirjan mukaiset huoltotyöt
  • myydä autokaupan yhteydessä myytävät varusteet ja tarvikkeet
  • tehdä rutiinitilaukset
  • päättää autojen ja varusteiden tilaamisen ajankohdan ja määrän varastohallinnan huomioiden
  • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
  • arvioida varaston tunnusluvuista toiminnan kannattavuutta
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jaksot 3-4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista digitaalisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti