Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Osto- ja hankintatoiminta

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ajoneuvojen perustekniikan tuntemus ja tekniset sanat ja lyhenteet Opiskelija perehtyy ohjattuna ajoneuvojen perustekniikkaan ja oppii teknisen sanaston sekä lyhenteet. Hän pystyy esittelemään asiakkaalle edustamansa tuotteen termit ja lyhenteet.
Auton korjauskustannusten arviointi Opiskelija tekee vaihtoauton kunnonarvioinnin. Hän tekee kirjallisen, töitä ja osia koskevan kustannusarvion noudattaen autoalaa koskevaa lainsäädäntöä.
Inventointityön tuntemus Opiskelija perehtyy ohjattuna inventointityön merkitykseen ja oppii tuntemaan siinä käytetyt laskentayksiköt.
Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin inventointitapoihin ja varastoraportteihin.

Opiskelija oppii eri inventointimenetelmien hyödyt ja oppii tulkitsemaan erilaisia varastoraportteja.

Inventoinnin suorittaminen Opiskelija suunnittelee ja suorittaa inventoinnin annettujen ohjeiden mukaan.
Autokaupan yhteydessä varusteiden ja tarvikkeiden myyminen sekä varaosien rutiinitilauksien suorittaminen Opiskelija suunnittelee ja esittelee automerkkiin ja -malliin saatavat lisävarusteet.

Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin varaosatilausjärjestelmiin ja suorittaa tilauksia ohjeiden mukaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa