4.1.12 Huolto- ja korjaustyöt (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton huollon ja korjaustöitä. Opiskelija osaa hakea huolto- ja korjaustöihin vaadittavat kaavakkeet sekä ohjeet internetiä käyttäen. Opiskelija osaa tehdä katsastustarkastuksen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen ottaen huomioon moottoriajoneuvojen korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • neuvoa asiakasta auton teknisissä ongelmissa
 • alalla tarvittavan sanaston
 • auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan
 • hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita
 • käyttää auton huoltoon ja korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
 • suorittaa auton korinhuollon
 • tunnistaa auton korihuollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteistä
 • tehdä auton pyörien tarkastuksen
 • suorittaa auton tarkastuksen mekaanisella tasolla määräaikaiskatsastusta varten
 • korjata tarkastus- ja huoltotöiden yhteydessä havaitsemiaan yksinkertaisia vikoja
 • autoalalle sovellettavia sähkötekniikan peruslakeja siten, että pystyy tekemään jännitemittauksia
 • lukea yksinkertaisia auton sähkökaavioita
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
 • suojata ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi
 • toimia tulitöistä annettujen turvallisuusmääräysten mukaisesti
 • huolehtia työpaikkansa työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta
 • autokorjaamotoiminnassa käytettävien pyroteknisten laitteiden käsittelyn
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • ylläpitää työkykyään
 • yrittäjyyden periaatteet huolto- ja korjaustöissä.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi, jaksot 1–3

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti