4.1.13 Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii asiakaspalvelun perusteita, varaosamyyntityötä ja lainsäädäntöä työelämässä. Opiskelija osaa hakea erilaisia markkinointikanavia internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • huomioida asiakkaan ja tervehtiä
  • tehdä tarvekartoituksen asiakkaan kuvauksen perusteella
  • edustamiensa ajoneuvojen ja tuotteiden tekniikan
  • edustamansa liikkeen varaosaohjelmat ja luettelot (EPC)
  • autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia siten, että pystyy neuvomaan asiakasta auton varusteluun kuuluvissa asioissa
  • esittää asiakkaan tarvitsemia lisäosia, tarvikkeita ja palveluita
  • viedä myyntiprosessin päätökseen asiakasta tyydyttävällä tavalla
  • toimia myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti
  • pitää myymäläympäristön esteettisesti sellaisena, jossa asiakkaat viihtyvät.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi jaksot 4
2. lukuvuosi, jaksot 1–2

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti