Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAN TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakkaan huomioiminen ja tervehtiminen

Asiakkaan tarvekartoitus kuvauksen perusteella

Opiskelija perehtyy asiakaspalveluun. Opiskelija toimii ja keskustelee asiakaslähtöisesti sekä tuntee tarvekartoituksen perusteet ja tarjoten asiakkaan kannalta toimivia ratkaisuja.
Edustamiensa ajoneuvojen ja tuotteiden tekniikan ja varaosaohjelmien (EPC) tunteminen Opiskelija selvittää edustamiensa ajoneuvojen ja tuotteiden ominaisuudet ja varaosaohjelmat.
Autoalaa koskeva lainsäädäntö ja sopimukset siten, että pystyy neuvomaan asiakasta auton varusteluun kuuluvissa asioissa Opiskelija perehtyy autoalaa koskevaan lainsäädäntöön ja sopimuksiin siten, että pystyy neuvomaan asiakasta auton varusteluun kuuluvissa asioissa.
Myyntiprosessin päätökseen saattaminen asiakasta tyydyttävällä tavalla Opiskelija osaa hakea ja esitellä asiakkaalle haluamansa tuotteen ja tarjota mahdollisia lisätuotteita.
Myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti toimiminen ja myymälän pitäminen esteettisesti viihtyisänä Opiskelija osallistuu liikkeen markkinointiin sekä työskentelee myymälänympäristön viihtyvyyden edistämiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa