4.1.14 Varastonhallinta (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii varaston logistiikkajärjestelmiä, tavaran vastaanottoa ja tilaamista sekä takuumenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää erilaisia varastonhallintajärjestelmiä internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varastotyön perusteet ja tuntee yleisimmät varastointijärjestelmät
 • varastokirjanpidon perusteet
 • varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaamisen ajankohdan ja tuotemäärän
 • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
 • perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varasto-ohjelmasta
 • matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko toiminta taloudellisesti kannattavaa
 • tehdä päivätilauksen vakiotoimittajilta
 • takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat
 • menettelytavat palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnissa
 • lajitella jätteet kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
 • varastotyöhön liittyvät työturvallisuusasiat ja osaa ylläpitää työkykyään.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jaksot 2–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työssäoppimispaikoissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti