Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Varastonhallinta

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Varastotyön perusteet ja yleisimmät varastointijärjestelmät sekä varaosien ja tarvikkeiden tilaaminen ja toimitusten vastaanottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin tilausjärjestelmiin. Opiskelija tekee tilauksia sekä vastaanottaa toimituksia. Opiskelija osaa käyttää varaosa- ja varastonhallintaohjelmaa. Opiskelija osaa vuosi-inventaarion suoritustavat ja raportoinnit. Tekee päivätilauksia vakiotoimittajilta.
Varaston siisteyden ja järjestyksen ylläpito. Palavien ja vaarallisten aineiden varastointi. Opiskelija huomioi kestävän kehityksen, ylläpitää omassa työpisteessään siisteyden ja järjestyksen ja lajittelee jätteet yrityksen ympäristöohjelman mukaan. Opiskelija osaa varastoida palavat, vaaralliset ja pyrotekniset aineet ohjeiden mukaan.
Varaosaluetteloiden ja -hinnastojen, konetyyppien sekä sarjanumeroiden tuntemus Opiskelija perehtyy ohjattuna varaosajärjestelmien periaatteisiin ja käyttötarkoitukseen. Opiskelija perehtyy ohjattuna tärkeimpien varaston luetteloiden ja hinnastojen sisältöön, tarkoitukseen ja kustannusvaikutukseen.
Takuukäsittely ja tuotepalautukset Opiskelija perehtyy erilaisiin takuukäsittelyprosesseihin ja tuntee tuotevastuulain vaikutuksen tuotepalautustilanteissa.
Työturvallisuus, terveys ja toimintakyky Opiskelija osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön sekä ylläpitää omaa työkykyänsä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa