4.1.15 Auton tai moottoripyörän huoltaminen (45 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän huollon. Opiskelija osaa hakea huoltotöihin vaadittavat kaavakkeet internetiä käyttäen. Opiskelija osaa tehdä
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot
 • tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten
 • tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon
 • tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan
 • jakopään huolto-osien vaihdon
 • jarrujen huolto-osien vaihdon
 • tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön
 • käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen
 • käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön
 • huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä
 • ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
 • alalla tarvittavan sanaston
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta
 • edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta
 • ylläpitää työkykyään.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä.
 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi, jaksot 1-4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla dokumentoiden sähköisesti.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2osp, Matematiikka 3osp, Fysiikka ja kemia 2osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1osp, Yhteiskuntataidot 1osp, Yrittäjyys 1osp, Liikunta ja terveystieto 2osp.
Muuta tietoa Tutkinnon osan on 20 osp on yhteinen 2.2.1 Huolto- ja korjaustyöt, (30 osp) -tutkinnon osan kanssa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti