4.1.16 Pienkoneiden korjaaminen (45 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii pienkoneiden huolto- tai korjaustarpeen tuntemisen ja asiakaspalvelun perusteita pienyrityksessä. Opiskelija osaa hakea erilaisia korjausohjeita ja harjoittelee työmääräyksien luontia korjaamo-ohjelmia ja internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta
 • määritellä pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen
 • tehdä kustannusarvion ja suunnitella tarvittavan korjaustoimenpiteen
 • arvioida uusittavien osien tarpeen sekä kunnostettavien osien koneistustyöt
 • analysoida pienkoneen ja sen työlaitteen toiminnan aistihavaintoja sekä tarvittavia elektronisia ja mekaanisia perusmittalaitteita käyttämällä
 • valita työhönsä työturvalliset työmenetelmät ja -laitteet
 • tehdä korjaustyöt valmistajan ohjeen mukaisesti
 • eri konetyyppien käynnistyksen eston periaatteet ja tarkastaa kyseisen koneen käynnistymisen eston sekä testatessa muut työn aikana mahdollisesti työtapaturmia aiheuttavat riskitekijät
 • käyttää korjauksen analyysissä tietokoneohjelmistoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja perustiedot ensiavun antamisesta
 • huomioida työssään muut työntekijät sekä työskennellä työkykyään ylläpitäen
 • käyttää varaosia ja erilaisia huoltotarvikkeita
 • käsitellä ongelmajätteet
 • huolehtia asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
 • luovuttaa työn
 • ja kertoa asiakkaalle, mitä korjaustöitä on tehty
 • tehdä pienkoneen moottoreihin, voimansiirtoon, ohjauslaitteisiin, alustaan ja sähkölaitteisiin liittyvät normaalit korjaustyöt suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti sekä korjausohjeita noudattaen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan teoriaopetuksena ja työssäoppimassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista digitaalisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti