Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PIENKONEIDEN KORJAAMINEN A

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn vastaanotto ja asiakaspalvelu Oppilas oppii ja perehtyy ohjattuna asiakaspalvelun ja työn vastaanoton periaatteisiin osana korjaamoprosessia. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Pienkoneiden huolto- tai korjaustarpeen tuntemus Opiskelija perehtyy ohjatusti pienkoneiden huolto-ohjelmiin ja korjaustarpeisiin. Opiskelija perehtyy kustannusarvioiden tekemiseen ja arvioi koneen kunnostustarpeen osien mittauksilla ja visuaalisesti todentamalla. Opiskelija tekee korjaustöitä, noudattaen valmistajan korjausohjeita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

PIENKONEIDEN KORJAAMINEN B

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn vastaanotto ja asiakaspalvelu Oppilas oppii ja perehtyy ohjattuna asiakaspalvelun ja työn vastaanoton periaatteisiin osana korjaamoprosessia. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Pienkoneiden huolto- tai korjaustarpeen tuntemus Opiskelija perehtyy ohjatusti pienkoneiden huolto-ohjelmiin ja korjaustarpeisiin. Opiskelija perehtyy kustannusarvioiden tekemiseen ja arvioi koneen kunnostustarpeen osien mittauksilla ja visuaalisesti todentamalla. Opiskelija tekee korjaustöitä, noudattaen valmistajan korjausohjeita.
Tietokoneohjelmistojen käyttäminen korjaustoiminnassa Opiskelija perehtyy pienkonemalleissa käytettäviin yleisimpiin atk-perustaisiin testilaitteistoihin.
Henkilökohtaisten suojainten ja työturvallisuuden tuntemus Opiskelija perehtyy suojavarustukseen ja ymmärtää suojautumisen merkityksen niin omalta kuin yrityksen kannalta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

PIENKONEIDEN KORJAAMINEN C

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Henkilökohtaisten suojainten ja työturvallisuuden tuntemus Opiskelija perehtyy suojavarustukseen ja ymmärtää suojautumisen merkityksen niin omalta kuin yrityksen kannalta.
Eri konetyyppien käynnistyksen eston periaatteet ja niiden tarkastaminen sekä testaaminen Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin pienkoneissa käytettäviin käynnistyksenesto- ja hätä-seis-toimintoihin. Opiskelija oppii tarkistamaan turvallisuuteen liittyvät estotoiminnot.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa