4.1.4 Pintavauriotyöt (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän pintavauriokorjauksia. Opiskelija osaa hakea erilaisiin pintavauriokohteisiin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • määrittää erilaisten menetelmien avulla auton korin pintavaurioiden suuruuden, jonka perusteella hän osaa tehdä työsuunnitelman
 • suojata vaurioille alttiit kohdat lisävaurioiden ehkäisemiseksi
 • tunnistaa autoissa käytettävät pintaosien yleisimmät materiaalit ja tehdä niille korjaukset ottaen huomioon automerkki- ja mallikohtaiset korjausohjeet sekä työmenetelmät
 • pohjustaa maalattavan työkohteen hyvää korjaustyötapaa noudattaen
 • tehdä pintavaurion oikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä huolehtia kohteen korroosionehkäisyn säilymisestä
 • määrittää tarvittavat varaosat ja materiaalit
 • suorittaa korin pintaosien vaihdot, liitokset ja sovitukset
 • tunnistaa korirakenteiden ja käytettävien materiaalien vaikutukset eri liitosmenetelmiin
 • tunnistaa tarvittavat liitosmenetelmät ja niiden perusteet (Mag/Mig-hitsaus, Mig-kaarijuotto, vastushitsaus, niittaus/liimaus ja liimaus)
 • muoviosien tunnistuksen ja korjaamisen
 • liima- ja kumitiivistelasien vaihdon
 • pintavauriotöiden yhteydessä esiintyvien varusteiden, osien ja kokonaisuuksien irrottamisen, purkamisen, kokoamisen ja kiinnittämisen siten, että ajoneuvo on liikenneturvallisessa kunnossa kokoamisen jälkeen
 • tarkastaa ja viimeistellä auton luovutuskuntoon
 • valita tarvittavat työkalut ja välineet oikein sekä käyttää ja hoitaa niitä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • lajitella syntyvät jätteet
 • yrittäjyyden periaatteet pintavauriotöissä.
Kirijakso Edeltävää osaamista tunnistettava, auton ja moottoripyörän huoltamisen osalta.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi jakso 4
2. lukuvuosi, jaksot 1

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimalla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi