4.1.5 Mittaus- ja korivauriotyöt (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän mittaus- ja korivauriokorjauksia. Opiskelija osaa hakea erilaisiin mittaus- ja korivauriokohteisiin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • mitata auton korin käyttämällä mittauksessa tarvittavia perusmittalaitteita, auton mittatietoja, elektronisia
  ja mekaanisia mittalaitteita sekä oikaisupenkeissä käytettäviä mittalaitteita tai jigipenkkejä
 • tehdä kirjallisen korjauskustannusarvion
 • korjauskustannusarvion perusteella tulkita sopivat työmenetelmät ja varaosat
 • tehdä vaurioanalyysin autoverolain huomioiden ja käyttää siihen tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja
 • käyttää yleisimpiä korinoikaisulaitteita ja niihin liittyviä menetelmiä
 • kiinnittää auton korinoikaisupenkkiin
 • veto- ja oikaisutilanteissa ottaa huomioon materiaalien käyttäytymisen
 • tehdä korin ja rungon oikaisun oikaisulaitteilla lievissä vauriotapauksissa
 • koritöiden yhteydessä esiintyvien osien ja kokonaisuuksien irrottamisen, purkamisen, kokoamisen
  ja kiinnittämisen
 • varmistaa, että auto on liikenneturvallisessa kunnossa
 • huomioida pyrotekniikkaa sisältävät laitteet
 • arvioida oman työnsä laatua ja huolehtia työpaikan siisteydestä ja järjestyksestä
 • valita työturvalliset työmenetelmät ja –laitteet ja ylläpitää työkykyään
 • huomioida työssään muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • arvioida oman työnsä laatua 25
 • lajitella syntyvät jätteet
 • yrittäjyyden periaatteet mittaus- ja korivauriotöissä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi jakso 2-4
2. lukuvuosi, jaksot 1

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osa sisältää yhteisten tutkinnon osien yrittäjyysopintoja 1 osp. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy 1 osp yrittäjyysopintoja työelämäprojektissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi