4.1.7 Pohjustustyöt (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän pohjustustöitä. Opiskelija osaa hakea erilaisiin pohjustustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tulkita ja käyttää kustannusarvioita töissään
 • tehdä auton suojauksen ennen pohjustustöiden aloittamista
 • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
 • käyttää esikäsittely- ja pohjustustöissä tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä
 • tehdä pintavaurion oikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä huolehtia kohteen korroosionehkäisyn säilymisestä
 • yleisimmin käytettävät hiontatekniikat ja materiaalit
 • pohjustaa maalattavan työkohteen hyvää korjaustyötapaa noudattaen
 • ruiskuttaa pohja- ja hiomamaaleja sekä valita oikean maaliruiskun materiaalin mukaan
 • huolehtia työvälineiden puhtaudesta ja toimivuudesta
 • käyttää tiivistysmateriaaleja ja valita käyttökohteen mukaan oikean materiaalin
 • automaalaamossa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät
 • työskennellä työturvallisesti
 • ylläpitää työkykyään
 • arvioida työnsä laatua.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi jakso 4
2. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimisessa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi