Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Pohjustustyöt A 15 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kustannusarvion tulkitseminen Opiskelija perehdytetään ohjatusti tulkitsemaan kustannusarvioita ja huomioimaan mahdolliset puutteet. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Auton suojaus maalaustöiden yhteydessä Opiskelija oppii ohjatusti oikeanlaiset suojausmenetelmät sekä sisä- että ulkopinnoilla. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeiden tuntemus Opiskelija perehtyy auton- ja maalinvalmistajien korjausehtoihin sekä niiden hakemiseen eri tietolähteistä. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Esikäsittely- ja pohjustustyössä käytettävien materiaalien ja työvälineiden tuntemus sekä automaalaamossa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät Opiskelija oppii tunnistamaan eri materiaalien turvallisuusmerkintöjä sekä käyttöturvatiedotteita. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Työturvallisuus automaalaamossa ja työkyvyn ylläpito Opiskelija perehtyy työturvalliseen työtapaan sekä oppii käyttämään erilaisia suojaimia työssään ja huolehtimaan työkyvystään sekä huomioimaan toiset työskennellessään.
Työn tuloksen arviointi Opiskelija esittelee työn tulostaan ja arvioi omaa suoritustaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Pohjustustyöt B 15 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pintavaurioiden oikaisutyöt ja korroosionehkäisy Opiskelija tekee ohjattuna pieniä korivauriotöitä ja korroosionestotöitä. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Maalattavan työkohteen pohjustaminen hyvää korjaustyötapaa noudattaen Opiskelija perehtyy oikeanlaisiin työkohteen pohjustustekniikoihin, tuotteiden oikeaan käyttötapaan, korjaustapoihin, saatavilla oleviin ohjeisiin sekä määräyksiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Pohja- ja hiomamaalien ruiskuttaminen sekä maaliruiskun valinta Opiskelija perehtyy ohjatusti oikeanlaisiin pohja- ja hiomamaalien ruiskutustekniikoihin ja oikeanlaisiin työvälineisiin. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Tiivistysmateriaalien valinta ja käyttö Opiskelija perehtyy tiivistys-, saumaus- ja kiveniskumateriaalien oikeanlaiseen käyttöön, sekä korroosionestoon ennen tiivistystä, saumausta tai massausta. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Automaalaamossa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät Opiskelija oppii tunnistamaan eri materiaalien turvallisuusmerkintöjä sekä käyttöturvatiedotteita. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Työturvallisuus automaalaamossa ja työkyvyn ylläpito Opiskelija perehtyy työturvalliseen työtapaan sekä oppii käyttämään erilaisia suojaimia työssään ja huolehtimaan työkyvystään sekä huomioimaan toiset työskennellessään.
Työn tuloksen arviointi Opiskelija esittelee työn tulostaan ja arvioi omaa suoritustaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa