4.1.8 Ruiskumaalaustyöt (30 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän ruiskutusmaalaustöitä. Opiskelija osaa hakea erilaisiin ruiskutusmaalauskohteisiin vaadittavat sekoitus- ja väriohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti sekä huoltaa niitä
 • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
 • löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen
 • sävyttää värejä sekoituskonejärjestelmällä
 • ruiskuttaa osa- ja kokomaalauksia
 • tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla
 • korjata mahdolliset maalausvirheet
 • viimeistellä auton ennen luovutusta asiakkaalle
 • yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä
 • työskennellä työturvallisesti
 • ylläpitää työkykyään
 • huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. lukuvuosi, 4 jakso sekä 2 lukuvuosi 1-2 jaksot

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimisessa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi