Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Ruiskutusmaalaustyöt A

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Maalaustöissä käytettävien työvälineiden ja materiaalien käyttäminen Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisten ruiskujen valintaan maalattavan kohteen mukaan. Opiskelija tekee työvälineiden huolto- ja puhdistustyöt. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsali- tai työssäoppimispaikkaopetuksena.
Värikartaston käyttäminen ja sävyjen sekoittaminen noudattaen auton- ja maalivalmistajan ohjeita Opiskelija perehtyy ohjattuna värien tunnistamiseen ja sekoitusjärjestelmiin. Opiskelija huomioi erilaiset tekniikat ja soveltuvuudet materiaalien mukaan. Hän selvittää auton- ja maalivalmistajan erityisohjeet maalauksen suorittamiseen.
Osa- ja kokomaalauksien ruiskuttaminen Opiskelija suunnittelee oikeanlaisen ruiskutusjärjestyksen ja suorittaa osa- ja kokomaalauksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Ruiskutusmaalaustyöt B

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Osa- ja kokomaalauksien ruiskuttaminen Opiskelija suunnittelee oikeanlaisen ruiskutusjärjestyksen ja suorittaa osa- ja kokomaalauksia.
Häivytys- ja korjausmaalauksien menetelmien tunteminen Opiskelija perehtyy häivytys- ja korjausmaalaukseen kaksikerrosmaalilla apuaineita käyttäen sekä oppii erottelemaan korjausmaalaukseen tarvittavat eri vaihtoehdot.
Maalaustyöskentelyssä työturvallisuuden merkitys, työkyvyn ylläpito sekä kestävän kehityksen tuntemus jätehuollossa Opiskelija perehtyy henkilökohtaisten suojainten käyttöön, huomioiden työympäristön ja työergonomian. Opiskelija oppii hävittämään maalausjätteet ja toimimaan yrityksen jätteenlajittelun ohjeistuksen mukaisesti, huomioiden kestävän kehityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa