4.1.2 Auton korjaaminen (45 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton alustan korjauksia ja huoltotoimenpiteitä. Opiskelija osaa hakea korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • jarrujen vian haun ja korjauksen
 • pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen
 • mitata ja säätää pyörien asentokulmat
 • korjata perus-, yksilevykytkimen
 • vaihtaa vetoakselin murrosnivelen
 • tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten
 • käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon
 • diagnosoida kansitiivistevaurion
 • tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin
 • tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon
 • kunnostaa ajovalot
 • käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta
 • ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • alalla tarvittavan sanaston
 • auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen
 • ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään
 • ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät
 • käyttää korjaamon tietojärjestelmää.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimispaikolla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osa sisältää yhteisten tutkinnon osien yrittäjyysopintoja 1 osp. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy 1 osp yrittäjyysopintoja työelämäprojektissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi