Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖMAAN RUNKOTYÖT, KONEET, LAITTEET JA TYÖTURVALLISUUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Jarrujen vianhaku ja korjaus Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin jarrujärjestelmiin. Opiskelija tekee jarrujen vianmäärityksen jarrudynamometrillä ja määrittelee jarrujen toiminnan vastaamaan katsastusmääräyksiä. Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria-, työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Opiskelija käyttää ohjattuna erilaisia testereitä ABS/ESP-järjestelmien vianmääritykseen sekä korjaukseen.

Opiskelija tekee jarrusatulan ja -sylinterin kunnostuksen sekä määrittelee putkistojen ja letkujen kunnon ja vaihdon tarpeen.

Pyörän tuentaan liittyvä vianhaku ja korjaus Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin pyöräntuentamalleihin. Opiskelija oppii ohjattuna välysten ja äänten perusteella vianhakua.

Opiskelija tekee ohjattuna laakereiden ja muiden pyöräntuentaan liittyvien osien vaihdot.

Pyörien asentokulmien mittaus ja säätö Opiskelija perehtyy ohjattuna pyörien asentokulmien mittausmenetelmiin ja säätömahdollisuuksiin.

Opiskelija tutkii asentokulmien vaikutusta auton ajokäyttäytymiseen, rengaskulumiseen ja polttoainetalouteen.

Opiskelija tekee asentokulmien mittauksen ja tarvittavat säädöt annettujen ohjeiden mukaan.

Auton tarkastus määräaikaiskatsastusta varten Opiskelija suorittaa ohjattuna määräaikaiskatsastukseen liittyvän teknisen kunnon tarkistuksen, huomioiden lainsäädännön ja katsastuksen arvosteluperusteet.
Pakokaasumittaus bensiini- ja dieselmoottoriin Opiskelija perehtyy ohjattuna bensiini- ja dieselmoottorin pakokaasumittaukseen. Opiskelija vertaa tuloksia analysoiden niitä valmistajan arvoihin.
Auton korjaukseen tarkoitettujen työvälineiden ja laitteiden käyttäminen sekä säilytys ja huolto Opiskelija perehtyy ohjattuna työkalujen oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä säilytykseen ja huoltoon.
Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen ja asiakkaan neuvominen Opiskelija perehtyy ja oppii ohjattuna asiakaspalvelun periaatteita korjaamoprosessissa.
Kuluttajansuojalain huomioon ottaminen ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutus omassa työssä Opiskelija perehtyy ohjattuna AUNE-ehtoihin ja tuotevastuulakiin.
Alalla tarvittava sanasto Opiskelija tunnistaa auton ja moottoripyörän osia ja opiskelee huolto- ja korjausohjeissa esiin tulevien sanojen merkitykset.
Auton kokonaisrakenne ja järjestelmien toimintatavat sekä niihin liittyvät fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden hyödyntäminen Opiskelija perehtyy ohjattuna auton kokonaisrakenteeseen ja järjestelmien toimintaan.
Korjaamon tietojärjestelmien käyttö Opiskelija käyttää erilaisia korjaamo-ohjelmia.
Opiskelija hyödyntää internetiä työ- ja oppimistehtävissään.
Yrittäjyyden periaate korjaustöissä Opiskelija hyödyntää erilaisiin tehtäviin em. tieto- ja viestintätekniikkaa.

Opiskelija perehtyy korjaamoprosessiin, sen kannattavuuteen ja oman työn merkitykseen.
Opiskelija tekee kustannusarvion erilaisiin korjauskohteisiin.

Opiskelija tarkastelee kestävän kehityksen merkitystä korjaamotoiminnassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Voimansiirron korjaaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yksilevykytkimen korjaus Opiskelija oppii ohjattuna yksilevykytkimen rakenteen ja toimintaperiaatteen.

Opiskelija perehtyy ohjattuna kytkimen vianmääritykseen ja kuluneisuuden arviointiin.

Opiskelija tutkii erilaiset säätömenetelmät.

Opiskelija perehtyy ohjattuna vaihteiston irroitukseen turvallisia työskentely tapoja noudattaen. Opiskelija oppii kaksoismassavauhtipyörän rakenteen, mahdolliset vikatilanteet ja erikoistyökalut.

Vetoakselin murrosnivelen vaihto Opiskelija perehtyy ohjattuna vetoakseleiden rakenteisiin. Opiskelija oppii ohjattuna vianhaun ja murrosnivelen vaihdon.
Korjaamon tietojärjestelmien käyttö Opiskelija käyttää erilaisia korjaamo-ohjelmia.

Opiskelija hyödyntää internetiä työ- ja oppimistehtävissään.

Opiskelija hyödyntää erilaisiin tehtäviin em. tieto- ja viestintätekniikkaa.

Yrittäjyyden periaate korjaustöissä Opiskelija perehtyy korjaamoprosessiin, sen kannattavuuteen ja oman työn merkitykseen.

Opiskelija tekee kustannusarvion erilaisiin korjauskohteisiin.

Opiskelija tarkastelee kestävän kehityksen merkitystä korjaamotoiminnassa.

Asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen ja asiakkaan neuvominen Opiskelija perehtyy ja oppii ohjattuna asiakaspalvelun periaatteita korjaamoprosessissa.
Kuluttajansuojalain huomioon ottaminen ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutus omassa työssä Opiskelija perehtyy ohjattuna AUNE-ehtoihin ja tuotevastuulakiin.
Työturvallisuusmääräysten noudattaminen työympäristössä Opiskelija opiskelee työergonomian käsitteitä omassa työympäristössä sekä korjaamolaitteiden ja nostureiden käytön turvallissuuriskit.

Opiskelija perehtyy henkilökohtaisten suojavarusteiden oikeaan käyttöön työsuorituksen mukaan sekä oikeaan säilytykseen.

Opetus ja ohjaus toteutetaan teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Moottorin korjaaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohivuotomittaus perusmoottoriin Opiskelija tekee perusmoottoriin ohivuotomittauksen moottorin mekaanisen kunnon määrittelemiseksi.
Kansitiivistevaurion diagnosointi Opiskelija tekee ohjattuna kansitiivistevaurion
diagnosoinnin erilaisia menetelmiä käyttäen.
Korjaamon tietojärjestelmien käyttö Opiskelija käyttää erilaisia korjaamo-ohjelmia.

Opiskelija hakee tietoa internetistä työ- ja oppimistehtävissään.

Opiskelija hyödyntää erilaisiin tehtäviin em. tieto- ja viestintätekniikkaa.

Yrittäjyyden periaate korjaustöissä Opiskelija dokumentoi tekemänsä harjoitustyöt sekä työssäoppimisensa.Opiskelija perehtyy korjaamoprosessiin, sen kannattavuuteen ja oman työn merkitykseen.

Opiskelija tekee kustannusarvion erilaisiin korjauskohteisiin.

Opiskelija tarkastelee kestävän kehityksen merkitystä korjaamotoiminnassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa

Auton sähkötyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määritys ja vaihto Opiskelija perehtyy ohjattuna käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin rakenteeseen. Opiskelija tekee ohjattuna testerillä järjestelmän mittaukset, vikakoodien luvun ja analysoinnin.

Opiskelija käyttää yleismittaria vianhaun tukena.

Ajovalojen kunnostus Opiskelija suorittaa ohjattuna ajovalojen suuntauksen, kunnon arvioinnin sekä perehtyy erilaisiin valojärjestelmiin.
Moottorin ohjausjärjestelmät ja sähkökaavioiden periaatteet Opiskelija perehtyy ohjattuna erilaisiin moottorinohjausjärjestelmiin.

Opiskelija tutustuu eri valmistajien kytkentäkaavioiden tulkintaan.

Auton turvavarusteiden huomioiminen korjauksia tehdessä Opiskelija perehtyy ohjattuna auton turvavarusteiden toimintaan. Opiskelija tutkii valmistajan ohjeita, miten huomioida järjestelmän turvallinen purkaminen muiden korjauksien yhteydessä.
Autokorjaamotoimintaan liittyvien pyroteknisten laitteiden käsittely Opiskelija perehtyy ohjattuna pyroteknisten osien käsittelyyn ja varastointiin korjaamotiloissa.
Ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuusvaatimukset ja ympäristötekijät Opiskelija osallistuu ilmastointijärjestelmän kurssiin, saaden tiedon ja taidot järjestelmän huoltamiseen.

Opiskelija oppii huomioimaan kestävän kehityksen käsitellessään kaasuja.

Korjaamon tietojärjestelmien käyttö Opiskelija käyttää erilaisia korjaamo-ohjelmia.

Opiskelija hakee tietoa internetistä työ- ja oppimistehtävissään.

Opiskelija hyödyntää erilaisiin tehtäviin em. tieto- ja viestintätekniikkaa.

Yrittäjyyden periaate korjaustöissä Opiskelija perehtyy korjaamoprosessiin, sen kannattavuuteen ja oman työn merkitykseen.

Opiskelija tekee kustannusarvion erilaisiin korjauskohteisiin.

Opiskelija tarkastelee kestävän kehityksen merkitystä korjaamotoiminnassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa