4.1.9 Myynti ja tuotetuntemus (45 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii myyntityön eri osa-alueita. Perehtyy autokorjaamon ja tarvikeliikkeiden tuotevalikoimiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua palvelutilanteisiin
 • myydä liikkeen edustamia tuotteita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tarjoten
 • johtaa kauppatapahtumaa päätökseen ottaen huomioon auto- ja varaosamyyntiä koskevan lainsäädännön ja alan sopimukset
 • henkilökohtaisen myyntityön ja kauppatapahtuman vaiheet
 • täyttää kauppa- ja tilaussopimuksen huomioiden tiedonanto- ja virhevastuuvelvoitteen
 • toimia pysyvän asiakassuhteen edellytykset huomioiden
 • tarjota asiakaslähtöisiä ratkaisuja
 • tehdä katelaskentaa autoliikkeen toimintaan liittyviä tunnuslukuja käyttäen
 • neuvoa asiakasta ajoneuvojen tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • myydä auton lisävarusteita ja korin varusteita
 • arvioida vaihtoyksikön korjaustarpeen.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.lukuvuosi, jaksot 1–4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työssäoppimispaikoilla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Muuta tietoa Tutkinnon osalla on 20 osp yhteistä tutkinnon osan 2.2.1 Huolto- ja korjaustyöt, 30 osp kanssa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osa sisältää yhteisten tutkinnon osien yrittäjyysopintoja 1 osp. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy 1 osp yrittäjyysopintoja työelämäprojektissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi