Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSAN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Alustan huoltaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelutilanteisiin valmistuminen, liikkeen erilaisten rahoituspalveluiden tarjoaminen Opiskelija tutustuu yritysten asiakaspalvelutiloihin ja perehtyy yrityksen tuotteisiin. Hän tuntee tuotteiden esittelyn periaatteen ja oman myyntityylinsä.
Opiskelija tekee OEH-analyysin sekä perehtyy liikkeen rahoitusmalleihin ja niiden esittelemiseen asiakkaalle. Opetus tapahtuu teoriassa ja työssäoppimispaikalla.
Kauppatapahtuman päätökseen johtaminen ottaen huomioon auto- ja varaosamyyntiä koskevan lainsäädännön ja alan sopimukset Opiskelija toimii ja keskustelee asiakaslähtöisesti etsien ja tarjoten asiakkaan kannalta toimivia ratkaisuja sekä rahoitusvaihtoehtoja
Autoliikkeiden katelaskennan tunteminen tunnuslukuja käyttäen, varastoarvon laskeminen ja auton sekä varaosien varastossaoloajan merkityksen yritystoimintaan tunteminen Opiskelija tuntee liikkeensä edustamien tuotteiden ominaisuudet ja varusteet sekä osaa tuoda niiden tuomat edut esille kauppatapahtumassa.
Hän tuntee myös kilpailijoiden tuotteet sikäli, että osaa tehdä vertailuja sekä ottaa kantaa asiakkaan väittämiin.
Vaihtoyksikön korjaustarpeen arvioiminen Opiskelija arvioi ja suunnittelee vaihtoyksikön korjaustarvetta aistihavaintojen perusteella sekä käyttää ajoneuvon asiantuntijoiden neuvoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa