4.2.1 Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton ja moottoripyörän sähkövarusteiden mittauksia ja korjauksia. Opiskelija osaa hakea vaadittavia korjausohjeita ja kytkentäkaavioita internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestelmiin
  • ohjelmistojen päivittämisen
  • etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot
  • lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita
  • käyttää mittaus- ja testauslaitteita
  • testata ja korjata sähkövarusteita.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • suorittaa SFS 6002 pätevyyden
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen

3. lukuvuosi, jaksot 1⎼4
Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja työssäoppimispaikoissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimista sähköisesti dokumentoiden.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tutkinnon osa sisältää yhteisten tutkinnon osien yrittäjyysopintoja 1 osp. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy 1 osp yrittäjyysopintoja työelämäprojektissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti