4.2.11 Autokorintyöt (15 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään auton kolarikorjauksen vaatimat korinoikaisut ja osien vaihtamiset. Opiskelija osaa hakea korin mittaus- ja korjaustöihin vaadittavat ohjeet internetiä käyttäen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita
  • irrottaa ja asentaa maalaustöiden yhteydessä tarvittavia auton korin osia
  • vaihtaa eri aineen liitostekniikoita käyttäen vaurioituneen korin osan
  • oikaista pienen pintapellin vaurion
  • irrottaa ja asentaa lasit maalaustöiden yhteydessä
  • säätää ovet ja luukut tilaansa
  • korroosionestokäsitellä vaihdetut tai korjatut korin osat.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi, jaksot 1-4

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa tai työssäoppimispaikassa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja vertaisoppimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 3 osp, Ruotsi 1 osp, Englanti 2 osp, Matematiikka 3 osp, Fysiikka ja kemia 2 osp, Tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arvionti