Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Autokorintyöt

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Autonvalmistajan korjausohjeiden haku ja auton korin osien irrotus ja asennus Opiskelija selvittää ohjatusti oikean korjaustyömenetelmän merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta.
Hän käyttää erilaisia tiedonhakuvälineitä oikean korjausohjeen löytämiseksi.

Opiskelija oppii eri automerkkien eroavaisuuksia korirakenteiden irrotuksessa ja asennuksessa.
Hän suunnittelee ja tekee kolarikorjauksia teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Vaurioituneen korin osien vaihtaminen eri aineiden liitostekniikoita käyttäen, pienten pintapeltivaurioiden oikaiseminen, lasien irrotus ja asennus sekä ovien ja luukkujen tiloihinsa säätäminen Opiskelija perehtyy ohjatusti liitostekniikoiden merkitykseen ja tekee pieniä pintapeltien oikaisuja. Oppilas tekee ohjatusti lasien irrotuksen ja asennuksen sekä säätää ovet ja luukut tilaansa.

Opiskelija suunnittelee ja tekee kolarikorjauksia teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.

Korroosionestokäsittely kolarikorjauksen yhteydessä Opiskelija suunnittelee ohjatusti korroosioneston sekä selvittää sen merkityksen korjausprosessin onnistumisen kannalta teoria- tai työsaliopetuksena tai työssäoppimispaikassa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan ja ohjataan antamalla jatkuvaa ohjaavaa ja kannustavaa suullista ja/tai kirjallista palautetta sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa annetusta palautteesta. Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle antaa opettaja.

Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja opiskelijan työskentelyn havainnoimista verrattuna osaamisen arvioinnin tasoihin.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen vielä pitää oppia.

Oppimisen arvioinnin dokumentointi toteutetaan oppilaitoksen opetussuunnitelman yhteisen osan ohjeiden mukaisesti.

Muuta tietoa